Home

Het Bal zal doorgaan op 11 juni 2016
in het
Gildenhuis Moretusburg
Kapelstraat 296
2660 Hoboken
Te 20u00.


Afsluitvergadering VDF

Deze zal gehouden worden op 14 Juni 2016 in
Café 't kruispunt
Lakborslei 491
2100 Deurne
om 20u30.

Op deze vergadering dienen ook de licentie's
afgegeven te worden.

Elke ploeg verplicht vertegenwoordigd.