Home

Aantal personen die de website bekijken: 1

Bekerfinale op 21 Mei 2016

Lolly's - New Partners
Café Stijgbeugel
Stijgbeugelstraat 37
2020 Antwerpen

Begin 20u00.

Iedereen Welkom om te supporteren.Het Bal zal doorgaan op 11 juni 2016
in het
Gildenhuis Moretusburg
Kapelstraat 296
2660 Hoboken
Te 20u00.